Aktuálně

Mistrovství české republiky družstev

Dne 28.9.2016 se uskuteční Mistrovství ČR družstev v Brně. Organizátorem bude taneční klub DSP Kometa Brno.

Propozice se brzy objeví na stránkách svazu

Olympijský park Lipno - výběrové řízení

Český olympijský výbor organizuje Olympijský park na Lipně ve dnech 5. - 21. 8. 2016. ČSTS se bude podílet na této akci a formou výběrového řízení hledá zájemce o zajištění naši prezentace.

Česko - rakouská taneční spolupráce

V Olomouci se 21.5.2016 uskutečnilo setkání prezidentů ÖTSV a ČSTS - fotografie ZDE. Pánové Hermann Götz (na fotografii uprostřed) a Petr Odstrčil (na fotografii vpravo) se vzájemně informovali o činnosti svých federací a dohodli se předložit svým federacím návrh na rozšiřování vzájemných kontaktů a spolupráci zejména v soutěžní oblasti a ve vzdělávání.

Informace z jednání VR

Výkonná rada zasedá ve dvoutýdenní periodě a střídá Prahu s Brnem.
Třetí zasedání se konalo 10.5.2016 v Brně a VR projednávala několik zásadních témat, která stojí rozhodně za pozornost.

Prodloužení termínu vyžadování potvrzení lékařských prohlídek od 1.7.2016

Prodloužení termínu bylo provedeno s ohledem na končící taneční sezónu a hrozící možnost omezení účasti tanečních párů na soutěžích v červnu 2016.

Mistrovství světa Seniorů 1 ve Standardních a Latinsko-amerických tanců otevřené

Dle informací na webu WDSF je Mistrovství světa Seniorů 1 ve standardních a latinsko-amerických tancích otevřené.

Bližší informace ZDE

Školení pro funkcionáře soutěží II. třídy - vedoucí soutěže, sčitatel a odborný dozor

Z pověření Českého svazu tanečního sportu pořádá Pražská divize D01

Školení pro funkcionáře soutěží II. třídy - vedoucí soutěže, sčitatel a odborný dozor

Obecné informace :

 

Zprávy ze zasedání Výkonné rady

V Praze se dle harmonogramu konalo 26.4.2016 v pořadí 2. zasedání Výkonné rady ČSTS.

Sankce párům za neomluvenou neúčast na WDSF soutěžích

Upozorňujeme taneční páry na sankce plynoucí z včas neomluvené neúčasti na soutěžích WDSF.

Viz přiložený dokument

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy v Praze, Brně a Kroměříži

Termín kvalifikačního studia III. třídy pro trenéry a porotce v termínu červen-srpen 2016

Praha - podmínky a přihláška

Brno - podmínky a přihláška

Kroměříž - podmínky.