Aktuálně

Protinávrh předsedy pracovní komise pro úpravu stanov a D9 ke změně stanov ČSTS

Vážení členové,

předseda pracovní komise pro úpravu stanov pan Ing. Petr Odstrčil a D9 podali protinávrh k návrhu úpravy stanov na mimořádné valné shromáždění. Protinávrh naleznete zde.

AKTUALIZECE Doškolovacího semináře ČSTS pro porotu a funkcionáře, včetně podmínek pro NRT.

Workshopy s Asisem Khadjeh-Nouri a Holgerem Nitschem na základě přihlášení dle programu ZDARMA. Na školení sčitatelů bude představen systému Dance2000 – Ing. Attila Molnár.

Poplatky za karty WDSF

Vážení členové, s okamžitou platností se mění poplatek za vydání karty WDSF na 270,- Kč z důvodu navýšení částky ze strany WDSF.

Protinávrh D8 ke změně stanov ČSTS

Divize 8 podala protinávrh k předloženému návrhu úpravy stanov. Dále podala návrh na změnu organizačního řádu a dokument o poskytování informací. Vzhledem k tomu, že mimořádné valné shromáždění bylo svoláno pouze za účelem úpravy stanov a legislativa ČSTS neumožňuje projednání jiných bodů, než těch, pro které bylo mimořádné VS svoláno, nebudou tyto body na mimořádném VS projednány.

Navýšení podpory tanečních párů NRT a SCM 29.8. až 31.8.2015

Úprava ceny za individuální lekce s Asisem Khadjeh-Nouri a Holgerem Nitsche na 1.800,- Kč za pár a 45 min.

Pilotní Super Grand Prix PD v Ostravě

Na schůzce zástupců ČSTS, České televize a WDSF ve Štutgartu byl schválen formát pilotního projektu Galashow s latinou pro prestižní soutěž profesionální divize, Super Grand Prix v Ostravě 3.10.2015.

WDSF kongres Stuttgart 2015

Informace včetně přihlašovacího formuláře na http://www.worlddancesport.org/Calendar/Official .

Přihlášky prostřednictvím sekretariátu ČSTS.

Program Doškolovacího semináře ČSTS v Praze 29.8.2015 a individuálních lekcí a seminářů s Asisem Khadjeh-Nouri a Holgerem Nitschem

Program školení pro porotce, trenéry a funkcionáře ČSTS dle Kvalifikačního řádu ČSTS.

Workshop a ind. lekce dotované pro členy NRT a SCM. Zájemci zasílejte své požadavky na felcman.radek@csts.cz .

Skvělý úspěch diplomacie ČSTS

Na AGM WDSF v Granadě (Španělsko) se podařilo delegátům ČSTS ve složení Eva Bartůňková, Luboš Novotný a Leoš Siegel získat pořadatelství velmi významných soutěží PD pro nadcházející roky včetně MS PD ST v roce 2017. ČSTS se tak zařadilo ve velmi silné konkurenci mezi nejvýznamnější pořadatele těchto prestižních profesionálních soutěží.

Mimořádné valné shromáždění - změna stanov ČSTS

Vážení členové, dle stanov ČSTS požádaly divize 1, 2, 3, 6 a 13 o svolání mimořádného valného shromáždění ČSTS za účelem změny stanov.