Aktuálně

Program Doškolovacího semináře ČSTS v Praze 29.8.2015 a individuálních lekcí a seminářů s Asisem Khadjeh-Nouri a Holgerem Nitschem

Program školení pro porotce, trenéry a funkcionáře ČSTS dle Kvalifikačního řádu ČSTS.

Workshop a ind. lekce dotované pro členy NRT a SCM. Zájemci zasílejte své požadavky na felcman.radek@csts.cz .

Skvělý úspěch diplomacie ČSTS

Na AGM WDSF v Granadě (Španělsko) se podařilo delegátům ČSTS ve složení Eva Bartůňková, Luboš Novotný a Leoš Siegel získat pořadatelství velmi významných soutěží PD pro nadcházející roky včetně MS PD ST v roce 2017. ČSTS se tak zařadilo ve velmi silné konkurenci mezi nejvýznamnější pořadatele těchto prestižních profesionálních soutěží.

Mimořádné valné shromáždění - změna stanov ČSTS

Vážení členové, dle stanov ČSTS požádaly divize 1, 2, 3, 6 a 13 o svolání mimořádného valného shromáždění ČSTS za účelem změny stanov.

Doškolovací seminář pro porotce, funkcionáře a workshopy a lekce pro taneční páry - 29.8. a 30.8.2015 TŠ Maestro Praha

Lektoři Asis Khadjeh-Nouri a Holger Nitsche.

MČR družstev bude 20.9. ve Zlíně

Po vyhodnocení třetího kola VŘ  bylo přiděleno MČR družstev  do Zlína. Bude se konat 20.9. 2015.
 

WCH Senioři II ST- Podmínky účasti

Zájemci o účast na MS Seniorů II ST konaného 12.7. v Rimini, musí splňovat podmínky pro účast na MČR 2015, to znamená A, nebo M. Mistrovství je otevřené pro všechny páry, které jsou nominovány domácími federacemi. Přihlášky výhradně přes sekretariát ČSTS.

VŘ na MČR družstev 2015

Vypisuji třetí kolo výběrového řízení na organizaci MČR družstev 2015 v termínu podzim 2015 dle těchto podmínek.Případní zájemci musí respektovat již obsazené termíny a to včetně titulárních soutěží WDSF.

Přihlášky posílejte mailem na  lubos.novotny214@gmail.com  nejpozději do 10.5.2015.

Uzávěrka VŘ pro akce ČSTS roku 2016

Připomínám, že se blíží uzávěrka VŘ pro akce ČSTS roku 2016 dle ustanovení 1-3.

Přihlášky posílejte pokud možno na přiloženém formuláři nejpozději do pondělí 11.5.2015 dle "Podmínek pro VŘ pro akce ČSTS roku 2016".

Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. třídy - KROMĚŘÍŽ 2015

Termín a podmínky ke kvalifikačnímu studiu naleznete v přílozeSTUDIUM

Kvalifikační studia pro trenéry a porotce III. a II. třídy pro rok 2015 - BRNO

Podmínky studia a přihlášky najdete v odkazech zde:

 Kvalifikační studium pro trenéry a porotce III. a II. třídy