Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10100233
Příjmení:PLŠKOVÁ
Jméno:Jana
Titul:
Bydliště:Na Vinici 1189/8
412 01 Litoměřice 1
Telefonní čísla:tel. domů: 416 732 878
mobil: 603 504 631
E-mail:tapos.ltm@tiscali.cz, tapos.ltm2@tiscali.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TAPOS LITOMĚŘICE
Datum vstupu do klubu: 19.12.1997
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři III.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: žádná
Evidované licence:
Porotce II.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce II.tř. LA - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TAPOS LITOMĚŘICE
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 16.8.2017, platné do 16.8.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce II.tř. ST
Porotce II.tř. LA

Standardní tance:

Partner(ka): PLŠEK Jiří (10100240)
Věková kategorie: Senioři III.
Vystupují za: TAPOS LITOMĚŘICE
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: žádná
 
Výsledky soutěží