Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10104323
Příjmení:ŠILHÁNOVÁ
Jméno:Zuzana
Titul:
Bydliště:Laudova 1018/13
163 00 Praha 618
Telefonní čísla:mobil: 777 176 774
E-mail:zuzka@dvorak-silhanova.cz
suzinkas@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 4.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce I.M tř. ST - do 31.12.2018
Porotce I.M tř. LA - do 31.12.2018
Trenér I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Soutěžní licence: PROFI
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce I.M tř. ST
Porotce I.M tř. LA
Trenér I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): DVOŘÁK Martin (10205204)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: P
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): DVOŘÁK Martin (10205204)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: P
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží