Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10105887
Příjmení:HÁNA
Jméno:Vladimír
Titul:
Bydliště:Šumavská 30
350 02 Cheb 2
Telefonní čísla:tel. domů: 359 604 601
fax domů: 359 604 601
mobil: 604 788 545
E-mail:vl.hana@centrum.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
ATK STANDARD CHEB
Datum vstupu do klubu: 30.12.1997
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři III.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: žádná
Evidované licence:
Porotce I.M tř. ST - do 31.12.2018
Porotce I.M tř. LA - do 31.12.2018
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2018
Odborný dozor I.tř. - do 31.12.2018
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2018
Trenér I.tř. - do 31.12.2018
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: ATK STANDARD CHEB
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce I.M tř. ST
Porotce I.M tř. LA
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor I.tř.
Sčitatel I.tř.
Trenér I.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: žádná

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: žádná
 
Výsledky soutěží