Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10205204
Příjmení:DVOŘÁK
Jméno:Martin
Titul:Ing.
Bydliště:Vondroušova 1213/40
163 00 Praha 618
Telefonní čísla:mobil: 603 483 002
E-mail:Macadmacad@gmail.com
maca@dvorak-silhanova.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 4.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce I.M tř. ST - do 31.12.2018
Porotce I.M tř. LA - do 31.12.2018
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2018
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2018
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2018
Trenér I.tř. - do 31.12.2019
Obory lektorské činnosti:
Technika STT
Technika LAT
Dětský a juniorský program
Choreografie STT
Choreografie LAT
Vrcholová technika STT
Vrcholová technika LAT
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: PROFI
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 13.2.2018, platné do 13.2.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce I.M tř. ST
Porotce I.M tř. LA
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.
Trenér I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): ŠILHÁNOVÁ Zuzana (10104323)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: P
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): ŠILHÁNOVÁ Zuzana (10104323)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: P
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží