Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10210659
Příjmení:STANO
Jméno:Tibor
Titul:Mgr.
Registrován(a) v divizi/klubu:
TŠ ATAK TÁBOR
Datum vstupu do klubu: 1.1.1997
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - A
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: A
Evidované licence:
Porotce I.M tř. ST - do 31.12.2019
Porotce I.M tř. LA - do 31.12.2019
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2020
Odborný dozor I.tř. - do 31.12.2020
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2020
Trenér I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TŠ ATAK TÁBOR
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 24.4.2018, platné do 24.4.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce I.M tř. ST
Porotce I.M tř. LA
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor I.tř.
Sčitatel II.tř.
Trenér I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): STANO Lucie (10211021)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: TŠ ATAK TÁBOR
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): STANO Lucie (10211021)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: TŠ ATAK TÁBOR
Třída: A
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží