Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10210758
Příjmení:MOTLOVÁ
Jméno:Romana
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK MAESTRO
Datum vstupu do klubu: 17.9.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Senioři I. (příští rok Senioři II.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Trenér III.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK MAESTRO
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 24.8.2018, platné do 24.8.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: M, body: 0, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): DUFEK Milan (10208519)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží