Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10210802
Příjmení:VARNUŠKA
Jméno:Michal
Titul:Ing., Ph.D.
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 24.1.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 1.2.2018, platné do 1.2.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA

Standardní tance:

Partner(ka): VARNUŠKOVÁ Jana (10647479)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
MZ Dance Team (partner)
MZ Dance Team Plzeň (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): VARNUŠKOVÁ Jana (10647479)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
MZ Dance Team (partner)
MZ Dance Team Plzeň (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží