Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10237298
Příjmení:BOTH
Jméno:Pavel
Titul:
Bydliště:Oltyně31
391 61 Opařany
Telefonní čísla:tel. domů: 0361261190
E-mail:pavelboth@gmail.com
Registrován(a) v divizi/klubu:
COOL DANCE
Datum vstupu do klubu: 10.9.2014
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - B
Věková kategorie: Dospělí (příští rok Senioři I.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: B
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2018
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2018
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2018
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: COOL DANCE
Věková kategorie pro soutěže: Dospělí
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 16.1.2017, platné do 16.1.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.
Třídy a body:
Standardní tance:
Třída: A, body: 198, finále: 4
 
Latinsko-americké tance:
Třída: B, body: 122, finále: 1
 
Výsledky soutěží