Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10237298
Příjmení:BOTH
Jméno:Pavel
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
COOL DANCE
Datum vstupu do klubu: 10.9.2014
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - B
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: B
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2020
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2020
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: COOL DANCE
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): KURÁŇOVÁ Mária (10664438)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
COOL DANCE (partner)
TK ASTRA PRAHA (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: A
Body: 198
Finále tuz.: 4
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: B, body: 122, finále: 1
 
Výsledky soutěží