Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10302095
Příjmení:STEJSKAL
Jméno:Pavel
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Dance Team Hradec Králové
Datum vstupu do klubu: 18.12.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - B
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: B
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2020
Odborný dozor I.tř. - do 31.12.2020
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Dance Team Hradec Králové
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 22.10.2018, platné do 22.10.2020
praktický lékař ze dne 19.10.2017, platné do 19.10.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor I.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 7, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: B, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží