Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10302323
Příjmení:VLÁŠEK
Jméno:Jan
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Dance Team Hradec Králové
Datum vstupu do klubu: 18.12.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - C
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: C
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Dance Team Hradec Králové
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 7.8.2018, platné do 7.8.2020
praktický lékař ze dne 31.7.2017, platné do 31.7.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 49, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: C, body: 40, finále: 0
 
Výsledky soutěží