Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10302323
Příjmení:VLÁŠEK
Jméno:Jan
Titul:
Bydliště:Milady Horákové 421
500 06 Hradec Králové 6
Telefonní čísla:
E-mail:vlasekj@email.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
Dance Team Hradec Králové
Datum vstupu do klubu: 18.12.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - C
Věková kategorie: Senioři I. (příští rok Senioři II.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: C
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Dance Team Hradec Králové
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 31.7.2017, platné do 31.7.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 49, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: C, body: 40, finále: 0
 
Výsledky soutěží