Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10304716
Příjmení:BĚLOHLÁVEK
Jméno:Jiří
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
STK PRAHA
Datum vstupu do klubu: 13.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - M
Věková kategorie: Senioři I. (příští rok Senioři II.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: M
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: STK PRAHA
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Osobní třída a body: žádná

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): MOTLOVÁ Romana (10210758)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
STK PRAHA (partner)
TK MAESTRO (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží