Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10404362
Příjmení:PŘIBYL
Jméno:Zdeněk
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Taneční klub Stabil
Datum vstupu do klubu: 8.1.2014
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - A
Věková kategorie: Senioři I. (příští rok Senioři II.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: A
Evidované licence:
Trenér III.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Taneční klub Stabil
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 9.5.2018, platné do 9.5.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): PŘIBYLOVÁ Lenka (10404553)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: Taneční klub Stabil
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: B, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží