Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10418178
Příjmení:KRAJČA
Jméno:Zbyněk
Titul:Mgr. Ing.
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK FORTUNA ZLÍN z.s.
Datum vstupu do klubu: 29.9.1999
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: žádná
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2020
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2020
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK FORTUNA ZLÍN z.s.
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 28.3.2018, platné do 28.3.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): ZAPLETALOVÁ Marika (10691847)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
TK FORTUNA ZLÍN z.s. (partner)
TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: B
Body: 160
Finále tuz.: 7
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: žádná
 
Výsledky soutěží