Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10500163
Příjmení:SLAVÍKOVÁ
Jméno:Irena
Titul:
Bydliště:V.Klicpery 9
736 01 Havířov 1
Telefonní čísla:mobil: 605 874 901
E-mail:ika51@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov
Datum vstupu do klubu: 23.1.2012
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři III.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: žádná
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor I.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Odborný dozor I.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: žádná

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: žádná
 
Výsledky soutěží