Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10500996
Příjmení:HLOUŠOVÁ
Jméno:Renáta
Titul:
Bydliště:Mládí 14
736 01 Havířov 1
Telefonní čísla:tel. domů: 596 831 172
mobil: 608 625 206
E-mail:hlousovar@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
Moravsko-slezská divize
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: žádná
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2018
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Havířov 1
Věková kategorie pro soutěže: Senioři II.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.
Třídy a body:
Standardní tance:
Třída: žádná
 
Latinsko-americké tance:
Třída: žádná
 
Výsledky soutěží