Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10501238
Příjmení:SLAVÍKOVÁ
Jméno:Lenka
Titul:
Bydliště:Lidická 52B/1177
736 01 Havířov 1
Telefonní čísla:mobil: 604 937 046
E-mail:lenka.sl@email.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov
Datum vstupu do klubu: 23.1.2012
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: žádná
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2017
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov
Věková kategorie pro soutěže: Senioři I.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.
Třídy a body:
Standardní tance:
Třída: žádná
 
Latinsko-americké tance:
Třída: žádná
 
Výsledky soutěží