Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10508442
Příjmení:KUHN
Jméno:Jiří
Titul:Ing.
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK TREND OSTRAVA
Datum vstupu do klubu: 4.9.2002
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - A
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: E, latina: A
Evidované licence:
Trenér III.tř. - do 31.12.2021
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK TREND OSTRAVA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 22.10.2018, platné do 22.10.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): PROKOPOVÁ Vendula (10669174)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK TREND OSTRAVA
Třída: E
Body: 19
Finále tuz.: 1
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: B, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží