Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10604434
Příjmení:NEUWIRTH
Jméno:Rostislav
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Taneční a sportovní klub Opava
Datum vstupu do klubu: 20.4.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2021
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2021
Trenér III.tř. - do 31.12.2021
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Taneční a sportovní klub Opava
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 20.3.2018, platné do 20.3.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 90, finále: 1

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): HORÁKOVÁ Barbora (18003185)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: Taneční a sportovní klub Opava
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží