Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10623107
Příjmení:ŠŤASTNÁ
Jméno:Zuzana
Titul:Bc.
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 17.5.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2019
Trenér III.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
sportovní lékař ze dne 5.9.2018, platné do 5.9.2019
praktický lékař ze dne 14.9.2017, platné do 14.9.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: C, body: 2, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): CHMELÍK Lukáš (10645710)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží