Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10623572
Příjmení:POLÁČEK
Jméno:Marek
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK ADMIRA
Datum vstupu do klubu: 14.11.2001
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK ADMIRA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 25.5.2018, platné do 25.5.2020
praktický lékař ze dne 20.4.2017, platné do 20.4.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 0, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): NOVÁKOVÁ Elena (10652299)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK ADMIRA
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží