Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10628430
Příjmení:ŠIMÁČEK
Jméno:Ivo
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Kst SILUETA PRAHA
Datum vstupu do klubu: 10.4.2002
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - žádná
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: žádná
Evidované licence:
Porotce I.M tř. ST - do 31.12.2020
Porotce I.M tř. LA - do 31.12.2020
Trenér II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Kst SILUETA PRAHA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 10.1.2018, platné do 10.1.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): BENDOVÁ Kateřina (10227688)
Věková kategorie: Senioři II.
Vystupují za: Kst SILUETA PRAHA
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: žádná
 
Výsledky soutěží