Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10632147
Příjmení:MAREŠ
Jméno:Miroslav
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK ASTRA PRAHA
Datum vstupu do klubu: 19.12.2002
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - D
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: D
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK ASTRA PRAHA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 16.5.2018, platné do 16.5.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): MAREŠOVÁ Eliška (10670767)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: A
Body: 56
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: D, body: 1, finále: 0
 
Výsledky soutěží