Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10633007
Příjmení:DUBEC
Jméno:Stanislav
Titul:Bc.
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK LIFE PARDUBICE z.s.
Datum vstupu do klubu: 30.12.2002
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 12.4.2018, platné do 12.4.2020
praktický lékař ze dne 24.4.2017, platné do 24.4.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): DOLEŽALOVÁ Dorota (18029451)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
Taneční klub BONSTEP (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: A
Body: 75
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): DOLEŽALOVÁ Dorota (18029451)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
Taneční klub BONSTEP (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: A
Body: 79
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží