Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10633045
Příjmení:KOHOUT
Jméno:Jan
Titul:Mgr.
Registrován(a) v divizi/klubu:
Infinity Dance Team
Datum vstupu do klubu: 30.12.2002
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí (příští rok Senioři I.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce II.tř. ST - do 31.12.2020
Porotce II.tř. LA - do 31.12.2020
Trenér II.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Infinity Dance Team
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 11.10.2018, platné do 11.10.2020
praktický lékař ze dne 18.5.2017, platné do 18.5.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce II.tř. ST
Porotce II.tř. LA
Trenér II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): KRAKOWKOVÁ Kateřina (10634509)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
Infinity Dance Team (partner)
DANCE STUDIO OSTRAVA (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): KRAKOWKOVÁ Kateřina (10634509)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
Infinity Dance Team (partner)
DANCE STUDIO OSTRAVA (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží