Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10633113
Příjmení:BERÁNKOVÁ
Jméno:Pavla
Titul:Ing.
Bydliště:K Jezeru 252
251 66 Mirošovice
Telefonní čísla:mobil: 732 145 206
E-mail:berankova.pavla@centrum.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
FUEGO ŘÍČANY
Datum vstupu do klubu: 5.11.2003
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: M
Evidované licence:
Trenér II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: FUEGO ŘÍČANY
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
sportovní lékař ze dne 19.9.2017, platné do 19.9.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér II.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: B, body: 101, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): BERÁNEK Jan (10208083)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: FUEGO ŘÍČANY
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží