Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10633113
Příjmení:BERÁNKOVÁ
Jméno:Pavla
Titul:Ing.
Registrován(a) v divizi/klubu:
FUEGO ŘÍČANY
Datum vstupu do klubu: 5.11.2003
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - M
Věková kategorie: Dospělí (příští rok Senioři I.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: M
Evidované licence:
Trenér II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: FUEGO ŘÍČANY
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 24.9.2018, platné do 24.9.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): BERÁNEK Jan (10208083)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: FUEGO ŘÍČANY
Třída: B
Body: 101
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): BERÁNEK Jan (10208083)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za: FUEGO ŘÍČANY
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží