Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10637982
Příjmení:KLÍMA
Jméno:David
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK LIFE PARDUBICE z.s.
Datum vstupu do klubu: 18.9.2003
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - B
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: B
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 19.10.2018, platné do 19.10.2020
praktický lékař ze dne 11.10.2017, platné do 11.10.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): HANUŠOVÁ Zlata (18037142)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
TK CHVALETICE z.s. (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: C
Body: 146
Finále tuz.: 3
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): RYBOVÁ Lucie (10624357)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
TAK DANCE KROK z.s. (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: B
Body: 5
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží