Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10639627
Příjmení:RICHTER
Jméno:Karel
Titul:Dis.
Bydliště:Staroholická 200
534 01 Holice v Čechách
Telefonní čísla:tel. domů: 466 681 270
mobil: 604 906 780
E-mail:richtk@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK APEL HOLICE
Datum vstupu do klubu: 17.12.2003
Max. v klubu dosažené třídy: standard - D, latina - D
Věková kategorie: Senioři I.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: D, latina: D
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK APEL HOLICE
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 20.10.2017, platné do 20.10.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: D, body: 195, finále: 3

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: D, body: 116, finále: 0
 
Výsledky soutěží