Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10641491
Příjmení:HAVÍŘ
Jméno:Jan
Titul:Bc.
Bydliště:Nová 142
293 01 Mladá Boleslav 1
Telefonní čísla:mobil: 605 053 496
E-mail:jan.havir@hotmail.com
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK MAESTRO
Datum vstupu do klubu: 2.8.2010
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: C, latina: A
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 23.5.2017, platné do 23.5.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): SPÁČILOVÁ Šárka (18058208)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: C
Body: 72
Finále tuz.: 1
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): SPÁČILOVÁ Šárka (18058208)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: A
Body: 62
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží