Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10641491
Příjmení:HAVÍŘ
Jméno:Jan
Titul:Bc.
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK MAESTRO
Datum vstupu do klubu: 2.8.2010
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: A
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2019
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2019
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK MAESTRO
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 25.5.2018, platné do 25.5.2020
praktický lékař ze dne 23.5.2017, platné do 23.5.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): MAHENOVÁ Barbora (18048452)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: B
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): ČERNÍKOVÁ Lucie (10671214)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: A
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží