Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10645710
Příjmení:CHMELÍK
Jméno:Lukáš
Titul:Mgr.
Registrován(a) v divizi/klubu:
Tanec Kladno
Datum vstupu do klubu: 18.2.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: C, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Tanec Kladno
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
sportovní lékař ze dne 12.2.2018, platné do 12.2.2019
praktický lékař ze dne 13.2.2017, platné do 13.2.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA

Standardní tance:

Osobní třída a body: C, body: 2, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): ŠŤASTNÁ Zuzana (10623107)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za:
Tanec Kladno (partner)
MZ Dance Team (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží