Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10651018
Příjmení:OLIVA
Jméno:Tomáš
Titul:Ing.
Registrován(a) v divizi/klubu:
Dvectis - DSP KOMETA BRNO
Datum vstupu do klubu: 21.9.2005
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: A
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2020
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2020
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Dvectis - DSP KOMETA BRNO
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
sportovní lékař ze dne 17.5.2018, platné do 17.5.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): SEMELOVÁ Lucie (10666524)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: Dvectis - DSP KOMETA BRNO
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): SEMELOVÁ Lucie (10666524)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: Dvectis - DSP KOMETA BRNO
Třída: A
Body: 181
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží