Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10654835
Příjmení:ČÁKOROVÁ
Jméno:Kateřina
Titul:Bc.
Bydliště:Jetřichovická 748/20
190 00 Praha 9
Telefonní čísla:tel. domů: 283 893 278
E-mail:k.cakorova@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK ASTRA PRAHA
Datum vstupu do klubu: 27.9.2006
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Porotce III.tř. ST - do 31.12.2019
Porotce III.tř. LA - do 31.12.2019
Trenér III.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 24.4.2017, platné do 24.4.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Porotce III.tř. ST
Porotce III.tř. LA
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): PAULÍNY Martin (10658420)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): PAULÍNY Martin (10658420)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží