Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10661390
Příjmení:PARDUSOVÁ
Jméno:Sabina
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK LIFE PARDUBICE z.s.
Datum vstupu do klubu: 6.10.2010
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - B
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: B
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 27.3.2017, platné do 27.3.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): METELKA Marek (18022032)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Třída: B
Body: 6
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): METELKA Marek (18022032)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Třída: B
Body: 10
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží