Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10667774
Příjmení:KORMOŠ
Jméno:Adam
Titul:
Bydliště:Straník 164
741 01 Nový Jičín 1
Telefonní čísla:mobil: 604 660 157
E-mail:
Registrován(a) v divizi/klubu:
STK PRAHA
Datum vstupu do klubu: 12.1.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - žádná, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: žádná, latina: A
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: STK PRAHA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 5.3.2018, platné do 5.3.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Osobní třída a body: žádná

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): ČERVENÁ Barbora (18021189)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: STK PRAHA
Třída: A
Body: 184
Finále tuz.: 4
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží