Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10670644
Příjmení:KECSKEMÉTI
Jméno:Daniel
Titul:
Bydliště:Partizánska 5
964 01 Lučenec
Telefonní čísla:mobil: +421 917 936 149
E-mail:dani.kecskemeti@gmail.com
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 4.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 12.4.2017, platné do 12.4.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): FELLINGHAUEROVÁ Barbora (10643594)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): FELLINGHAUEROVÁ Barbora (10643594)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: M
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží