Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10671689
Příjmení:MIKHALEV
Jméno:Mikhail
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 4.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - M, latina - M
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: M, latina: M
Evidované licence:
Trenér III.tř. - do 31.12.2020
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 6.2.2018, platné do 6.2.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Trenér III.tř.

Standardní tance:

Osobní třída a body: M, body: 0, finále: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: M, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží