Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10681411
Příjmení:MADEROVÁ
Jméno:Claudia
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 14.11.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - E, latina - C
Věková kategorie: Junioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: C, latina: B
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 21.5.2018, platné do 21.5.2020
praktický lékař ze dne 16.5.2017, platné do 16.5.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): BLÁHA Petr (10693377)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: C
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): BLÁHA Petr (10693377)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: C
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží