Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10681411
Příjmení:MADEROVÁ
Jméno:Claudia
Titul:
Bydliště:Měšická 831
250 65 Líbeznice
Telefonní čísla:mobil: 606 737 903
E-mail:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK ASTRA PRAHA
Datum vstupu do klubu: 17.5.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - E, latina - C
Věková kategorie: Junioři I. (příští rok Junioři II.)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: E, latina: C
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK ASTRA PRAHA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 16.5.2017, platné do 16.5.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): RÝVA Tomáš (10684306)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: E
Body: 92
Finále tuz.: 2
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): RÝVA Tomáš (10684306)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: C
Body: 139
Finále tuz.: 5
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží