Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10682357
Příjmení:MINAROVIČ
Jméno:Jakub
Titul:Bc.
Registrován(a) v divizi/klubu:
COOL DANCE
Datum vstupu do klubu: 11.1.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 31.3.2017, platné do 31.3.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): SEKOVÁ Jana (18011227)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: A
Body: 99
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): SEKOVÁ Jana (18011227)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: A
Body: 202
Finále tuz.: 1
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží