Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):10684306
Příjmení:RÝVA
Jméno:Tomáš
Titul:
Bydliště:Káranská 511/38
100 00 Praha 10
Telefonní čísla:tel. domů: 774 324 636
E-mail:ryvova.p@tiscali.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK ASTRA PRAHA
Datum vstupu do klubu: 9.8.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - E, latina - C
Věková kategorie: Junioři II. (příští rok Mládež)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: E, latina: C
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK ASTRA PRAHA
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 4.9.2017, platné do 4.9.2018
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): MADEROVÁ Claudia (10681411)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: E
Body: 92
Finále tuz.: 2
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): MADEROVÁ Claudia (10681411)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za: TK ASTRA PRAHA
Třída: C
Body: 139
Finále tuz.: 5
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží