Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18011227
Příjmení:SEKOVÁ
Jméno:Jana
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
COOL DANCE
Datum vstupu do klubu: 11.1.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: COOL DANCE
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 8.1.2018, platné do 8.1.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): MINAROVIČ Jakub (10682357)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: A
Body: 110
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): MINAROVIČ Jakub (10682357)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: A
Body: 246
Finále tuz.: 3
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží