Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18011784
Příjmení:ŽALOUDEK
Jméno:Michal
Titul:
Bydliště:Čisovice 73
252 04 Čisovice
Telefonní čísla:mobil: 736 601 260
E-mail:zaloudek.michal@seznam.cz
Registrován(a) v divizi/klubu:
TANEČNÍ ASOCIACE
Datum vstupu do klubu: 10.12.2009
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - C
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: C
Evidované licence:
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2019
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK MAESTRO
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 2.1.2018, platné do 2.1.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): PODSHIVALOVA Daria (10679579)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK MAESTRO
Třída: A
Body: 20
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: C, body: 50, finále: 0
 
Výsledky soutěží