Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18014105
Příjmení:JAKUBČÍK
Jméno:Adam
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Tanec Kladno
Datum vstupu do klubu: 18.2.2018
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
Vedoucí soutěže II.tř. - do 31.12.2021
Odborný dozor II.tř. - do 31.12.2021
Sčitatel II.tř. - do 31.12.2021
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 15.1.2018, platné do 15.1.2020
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže II.tř.
Odborný dozor II.tř.
Sčitatel II.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): ŠVÁBENICKÁ Michaela (18044836)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: A
Body: 238
Finále tuz.: 2
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): ŠVÁBENICKÁ Michaela (18044836)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: MZ Dance Team
Třída: A
Body: 185
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží