Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18014938
Příjmení:HUDÍKOVÁ
Jméno:Edita
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
MZ Dance Team
Datum vstupu do klubu: 4.1.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - A
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: A
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: MZ Dance Team
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 3.4.2017, platné do 3.4.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): TLAPÁK Daniel (10607756)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
MZ Dance Team (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: A
Body: 634
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): TLAPÁK Daniel (10607756)
Věková kategorie: Senioři I.
Vystupují za:
TK LIFE PARDUBICE z.s. (partner)
MZ Dance Team (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: A
Body: 139
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží