Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18018240
Příjmení:DVOŘÁK
Jméno:Jan
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK LIFE PARDUBICE z.s.
Datum vstupu do klubu: 29.12.2008
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - C
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: C
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 25.4.2017, platné do 25.4.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): DVOŘÁKOVÁ Lucie (18018271)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Třída: B
Body: 384
Finále tuz.: 4
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: C, body: 79, finále: 0
 
Výsledky soutěží