Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18018271
Příjmení:DVOŘÁKOVÁ
Jméno:Lucie
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK LIFE PARDUBICE z.s.
Datum vstupu do klubu: 29.12.2008
Max. v klubu dosažené třídy: standard - B, latina - C
Věková kategorie: Dospělí
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: C
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Soutěžní licence: NE
Zdravotní způsobilost: není doložená/platná
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): DVOŘÁK Jan (18018240)
Věková kategorie: Dospělí
Vystupují za: TK LIFE PARDUBICE z.s.
Třída: B
Body: 384
Finále tuz.: 4
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: C, body: 79, finále: 0
 
Výsledky soutěží