Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18038217
Příjmení:KOLAŘÍK
Jméno:Martin
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
Dance Studio Starlight, z.s.
Datum vstupu do klubu: 24.4.2012
Max. v klubu dosažené třídy: standard - A, latina - E
Věková kategorie: Senioři II.
Nejvyšší dosažené třídy: standard: A, latina: E
Evidované licence:
Vedoucí soutěže I.tř. - do 31.12.2021
Odborný dozor I.tř. - do 31.12.2021
Sčitatel I.tř. - do 31.12.2021
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: Dance Studio Starlight, z.s.
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 27.4.2018, platné do 27.4.2020
praktický lékař ze dne 5.5.2017, platné do 5.5.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
Vedoucí soutěže I.tř.
Odborný dozor I.tř.
Sčitatel I.tř.

Standardní tance:

Partner(ka): MLČKOVÁ Eva (18038224)
Věková kategorie: Senioři II.
Vystupují za: Dance Studio Starlight, z.s.
Třída: A
Body: 58
Finále tuz.: 1
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Osobní třída a body: E, body: 0, finále: 0
 
Výsledky soutěží