Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18049824
Příjmení:PECHÁČEK
Jméno:Petr
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
TK HENZÉLY-SWING
Datum vstupu do klubu: 3.5.2017
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - C
Věková kategorie: Junioři II. (příští rok Mládež)
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: B
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: TK HENZÉLY-SWING
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 5.10.2018, platné do 5.10.2020
praktický lékař ze dne 4.10.2017, platné do 4.10.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): KOZLOVÁ Tereza (10682470)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za:
TK HENZÉLY-SWING (partner)
STARLET BRNO TK OREL TELNICE (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: B
Body: 0
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): KOZLOVÁ Tereza (10682470)
Věková kategorie: Junioři II.
Vystupují za:
TK HENZÉLY-SWING (partner)
STARLET BRNO TK OREL TELNICE (partnerka)
- pro účast na soutěži bude potřeba u jednoho z páru vyřídit dlouhodobé nebo krátkodobé hostování do klubu partnera(ky).
Třída: B
Body: 3
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží