Detailní údaje člena

Osobní údaje
Identifikační číslo (IDT):18066654
Příjmení:BEJR
Jméno:Michael
Titul:
Registrován(a) v divizi/klubu:
COOL DANCE
Datum vstupu do klubu: 16.11.2016
Max. v klubu dosažené třídy: standard - C, latina - C
Věková kategorie: Mládež
Nejvyšší dosažené třídy: standard: B, latina: B
Evidované licence:
nejsou
Údaje pro soutěže
Vystupuje za: COOL DANCE
Soutěžní licence: ANO
Zdravotní způsobilost:
praktický lékař ze dne 14.2.2018, platné do 14.2.2020
praktický lékař ze dne 23.2.2017, platné do 23.2.2019
Zákaz startu: NE
Platné licence:
nejsou

Standardní tance:

Partner(ka): PROCHÁZKOVÁ Sofie (10701966)
Věková kategorie: Mládež
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: B
Body: 106
Finále tuz.: 1
Finále zahr.: 0

Latinsko - americké tance:

Partner(ka): PROCHÁZKOVÁ Sofie (10701966)
Věková kategorie: Mládež
Vystupují za: COOL DANCE
Třída: B
Body: 21
Finále tuz.: 0
Finále zahr.: 0
 
Výsledky soutěží