MČR ST - časy prezencí

Dle přihlášeného počtu párů byly upraveny časy prezencí v propozicích. Prosím prostudujte pozorně.