Mimořádné valné shromáždění ČSTS, konané dne 15.3.2009 v Praze

Dostupné dokumenty ve formátu PDF: